PREHISTORIE VAN HET BEWUSTZIJN

 ‘De prehistorie van het bewustzijn

PREHISTORIE VAN HET BEWUSTZIJN Hoe werkt ons bewustzijn? Hoe verhouden brein, geestelijk leven en (materiële) cultuur zich tot elkaar? En wat is de relatie tussen lichaam en ziel? Dit zijn fundamentele vragen om de menselijke natuur te begrijpen. Door middel van recente vondsten en nieuwe inzichten in de archeologie, neurowetenschap en evolutiepsychologie trachten we een licht te werpen op de ‘prehistorie van het bewustzijn’. Wanneer ontluiken taal, symbolen en rituelen? En wat vertellen deze fenomenen en ontdekkingen over ons vandaag? We maken een reis van ruim zes miljoen jaar, van de eerste mens(achtigen) in Afrika tot de rendierjagers in de laatste ijstijd. Samen gaan we op zoek naar de oorsprong van artistieke expressie, religie en wetenschap. En tegelijk dienen zich tal van filosofische vragen aan. Zo bewegen we als nomaden door tijd en ruimte. We gaan ook daadwerkelijk wandelen en maken enkele artistieke uitstapjes, o.a. met Werner Herzog, Marguerite Duras, Bruce Chatwin, Sylvain Tesson en vele andere, vaak anonieme kunstenaars en dichters. Cultuurhistoricus, archeoloog en antropoloog Joris Capenberghs begeleidt de driedaagse die als een workshop is opgevat. Lezingen en (film)presentaties worden afgewisseld met gesprekken, wandelingen en gemeenschappelijke maaltijden. Er is ook voldoende tijd en ruimte voor lectuur en persoonlijke reflectie.

Praktisch:

– minimum 12, maximum 16 deelnemers
– deelnameprijs: € 350,- (all-in: twee overnachtingen, alle maaltijden, begeleiding)
– cursusmap met basisteksten, artikels en een ‘leestafel’

van dinsdag 14 tot donderdag 16 december 2021
ontvangst: dinsdag 14 december, tussen 16u30 en 18u30 (avondmaal om 19u stipt)
uitzwaai: donderdag 16 december, vanaf 16u (met mogelijkheid tot langer verblijf mits opleg)
meer info – Annekien Van Vaerenbergh [annekien@gmail.com; 0478 54 0602]