logo

Vind je antwoord

Moet je burn-out of cvs hebben om te kunnen deelnemen?

Burn-out en cvs zijn medische diagnoses. De Pauzeweek richt zich ook tot mensen met een grote behoefte aan vertraging, die niet zijn gediagnosticeerd.

De beide zijn welkom: mensen van wie het ziektebeeld is benoemd. Maar ook mensen die aanvoelen dat het tijd is om te herbronnen, de tijd even stil te zetten.

Het programma houdt rekening met de fysieke beperkingen die het gevolg kunnen zijn van een vermoeidheidsstoornis. De wandelingen zijn niet te lang, de taken niet te zwaar.

 

Wat is burn-out?

Toenemende werklast, slinkende personeelsbestanden, alsmaar meer met minder mensen, alsmaar sneller, complexer, flexibiler. Die realiteit is de voedingsbodem gebleken van wat vandaag bekend staat als burn-out. Letterlijk: opgebrand, uitgeblust, leeg. In die mate dat het slachtoffer zo diep is gegaan in zijn eigen energiereserve dat er nauwelijks nog iets is overgebleven om herop te starten. Want dat heeft hij/zij wellicht te veel, te vaak al gedaan. Burn-out is een cluster van symptomen die zowel mentaal als fysiek kunnen zijn. Het gaat  in het algemeen over demotivatie, overspanning, uitputting die in hoofdzaak veroorzaakt worden door werkgerelateerde stress. Burn-out is de eindfase van een langdurig proces dat uiteindelijk resulteert in het onmogelijk nog kunnen functioneren, niet alleen op de werkvloer, maar ook niet in andere contexten.

 

Kan ik alleen overdag komen?

Dat kan niet. Een zesdaagse, voltijdse aanwezigheid is noodzakelijk om het beoogde effect te bereiken. Elke avond wordt zinvol afgesloten en maakt deel uit van het totale programma.

 

Kan ik ook drie dagen komen in plaats van zes?

Dat kan niet. Verschillende try-outs hebben aangewezen dat zes dagen voldoende maar noodzakelijk zijn om echte pauze te ervaren.

 

Kan mijn partner meekomen?

Dat hangt af van je persoonlijke relatiepatroon. Je partner kan aansluiten voor het programma, als hij/zij zich engageert om het ook ten volle en vanuit zichzelf mee te beleven. Het mag geenszins een belemmering vormen voor jouw beleving.

Je partner kan tijdens jouw pauze-tijd ook in Rosario verblijven en voor zichzelf een programma maken daarbuiten. We vragen dan om zijn of haar programma niet met het jouwe te laten interfereren.            

Is de Pauzeweek een therapie?

                Een therapie is een vaste afspraken- en behandelingenreeks met een arts in functie van een wel omschreven doel. Dat is de Pauzeweek niet.

De Pauzeweek is een week van rust nemen, kennis verwerven en delen, controle loslaten om opnieuw harmonie te vinden. Tijdens de week deel je inzichten met elkaar en zijn er verschillende intense, prettige en gezellige momenten. Dat werkt ontspannend en  relativerend. Een therapeutisch effect in die zin kan de Pauzeweek zeker bereiken.

 

Hoe onderscheidt de Pauzeweek zich?

Een belangrijk symptoom van extreme vermoeidheid of burn-out is het wegvallen van perspectief – alsof er geen toekomst meer zou zijn en je eigen energie en dynamiek voorgoed lijkt opgeborgen.

De Pauzeweek biedt je de kans een opening te maken, weer kleur te zien in het eindeloze grijs. Inzicht brengt uitzicht, maar inzicht komt – afhankelijk van ieders persoonlijkheid – langs verschillende ingangen. De Pauzeweek ontwikkelde een eigen, meervoudige aanpak:

–              Leer- en inspiratiemomenten: wetenschappelijke kennis op jouw maat aangeboden door experten.

–              Uitwisseling en verdieping: wat betekent de verworven kennis voor mij? Debat en ervaringsuitwisseling in team, zicht krijgen op patronen en mogelijke remediëring.

–              Heilzame stiltes en methodieken om die te bereiken.

–              Meditatief werk: wat is mijn ritme, waar ligt mijn grens, hoe kan ik er mee omgaan?

–              Tijdsstructuur: een schema dat voor jou past, je eigen handleiding.

Samen zoeken we naar de juiste balans tussen lichaam en geest, tussen mogen en moeten, tussen haalbaar voor jou en de grens net voorbij. Je wordt daarin bijgestaan door een deskundig team, maar jij bent aan zet. Opgelet: zonder targets. Het antwoord om evenwicht te vinden/herstellen zit in jou, de Pauzeweek ondersteunt je om er een stap dichter naartoe te zetten.