logo

Het kan anders.

Veranderende tijden vragen nieuwe manieren om met onszelf, elkaar, onze omgeving om te gaan. Maar de waan van de dag gaat hard. De antwoorden zijn niet zo snel te bedenken of er stellen zich alweer nieuwe vragen.

Alles moet efficiënter, flexibeler, grondiger. Met prestatiedruk tot in de vrije tijd.

Tot het lichaam sputtert. De creativiteit dooft. De levensvreugde verdwijnt.

Dat gebeurt niet zomaar, en meestal ook niet zo plots.

Maar we zijn verleerd te luisteren naar onszelf.

We verloren het vermogen om eens even niets te doen.

Om gewoon te zijn, de dingen op ons af te laten komen, en te weten: zo is het goed.

Heilzaam vertragen kan je leren. Rust vinden in werk ook.

                 

Inschrijven            

Gun jezelf de tijd.

De Pauzeweek van Rosario is een zesdaagse oase. Met plaats voor rust, werk, stilte, muziek, ontspanning… pauze.

Het programma werd opgebouwd op basis van research, feedback en wetenschappelijke kennis.

Tijdens leervoormiddagen verwerf je inzicht in fysieke en mentale uitputtingsprocessen, hoe je ze kan herkennen en wat mogelijke remedies kunnen zijn. Zo kan je beter het proces begrijpen waar je misschien middenin zit of waar je vreest op af te stevenen.

Je wordt uitgenodigd je inzichten met anderen te delen. Gelijkgestemden, deelnemers met een pauzebehoefte, net als jij.

Je krijgt oefeningen en methodieken aangereikt, je leert je lichaam langzaam tot rust te brengen en zorgzaam te laten ontwaken.

Je wordt gevraagd mee te werken, een hand te helpen in de keuken, in de tuin of bij de opruim. Je leert je eigen ritme te ontwikkelen.

 Niets moet en er is respect voor ieders persoonlijkheid en energieniveau. We vragen wel de bereidheid om deel uit te maken van de community. Omdat we geloven dat herkenning en verbondenheid versterken.                

Inschrijven       

Hervind je creativiteit, levenslust en energie

Remediërend en preventief. Zo verhoudt de Pauzeweek zich tot de groeiende epidemie vermoeidheidsstoornissen.

De Pauzeweek is geen therapie. Ze beoogt kennis te verstrekken en ervaringen en emoties te delen. Ze wil een betekenisvol scharniermoment zijn dat door inzicht te brengen, weer perspectief op uitzicht biedt. In die zin kan ze wel een therapeutisch effect hebben.

Dr. Koen De Waegenaere, huisarts, en dr. Luk Jonckheere, psychiater, verzorgen een aanzienlijk deel van het programma. Minstens één van beiden blijft de hele week aanwezig.

Bij inschrijving ontvang je een medische vragenlijst. Die wordt alleen door de artsen behandeld en blijft strikt vertrouwelijk. Bedoeling is het programma te optimaliseren en deelnemers indien nodig met aangepaste zorg te omringen.

De Pauzeweek beoogt een stap voorwaarts te zetten in het (her)vinden van je creativiteit, energie en werklust.

Het programma werd daartoe zingevend, methodologisch en medisch onderbouwd.

Inschrijven  

Ora et labora

Een mens op zoek naar evenwicht en harmonie: het is van alle tijden, van alle culturen.

 De Pauzeweek vindt inspiratie in de regel van Benedictus. Stilte en werk wisselen elkaar af.  Rust, ritme en regelmaat: alles met mate, op ieders ritme, volgens een strikte tijdsorde.

Geen zorgen om de voortschrijdende tijd, er komt altijd nieuwe tijd bij, om te doen wat gedaan moet worden, om te zien wat geleerd moet worden.

Geef tijdens de Pauzeweek de tijd uit handen. Anderen begeleiden je in zorgzaam handelen, actieve rust en diepe ontspanning. Geen zorgen.

Ervaar het heilzaam effect van een eeuwenoude traditie. Bewandel het pad van reflectie en zelfonderzoek, kruid het met kennis en inzicht, met mildheid en humor. Vind kracht en inspiratie in werk en ontspanning. En schrijf zo je eigen energie-handleiding voor de toekomst.